ERSTATTER TASTATUR: Det er joysticks av denne typen norske forskere vil bruke som erstatning for tastatur.

Annonse


Joystick som tastatur

Forskere ved Høgskolen i Oslo har utviklet et system som gjør at man kan skrive inn tekst på datamaskiner ved hjelp av en dobbel joystick.

Joysticken det er snakk om her er av typen som brukes i blant annet Xbox-kontrollene. To små tommel-joysticks.

Til mobil

– Joysticken kan med fordel brukes til for eksempel å skrive inn tekst i dataspill som foregår i nettverk. I slike nettverk må flere spillere kommunisere mens de allerede sitter med joysticken i hendene, sier førsteamanuensis Frode Eika Sandes ved Avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Oslo til forskning.no
Han står bak prosjektet, sammen med studenten Andre Aubert.

Også i omgivelser som kjøkken, verksteder og andre steder der et vanlig tastatur kan bli tilsølt eller skadet, og slutte å fungere, vil joysticken være et alternativ. En annen idé er å bytte ut tastene på mobiltelefoner med to micro-joysticker som tar mindre plass.

Annonse


Begge hendene

– Det finnes allerede måter å skrive tekst inn ved hjelp av én joystick, men vår metode er annerledes ved at begge hendene brukes. I hverdagen faller det oss jo mest naturlig å bruke begge hendene når vi skal utføre en arbeidsoppgave, og dessuten går det raskere.

Sandnes poengterer samtidig at de foreløpig kun har utviklet en modell som viser at denne formen for innskriving av tekst er mulig, og at det ikke foreligger noe ferdig produkt.

Enkelt

Den nye metoden tar utgangspunkt i layouten til det vanlige tastaturet – QWERTY-tastaturet.

– Noe av det aller viktigste for oss når vi utviklet metoden var at den skulle være så enkel som mulig å ta i bruk og kreve et minimum av trening. Derfor tok vi utgangspunkt i det som skulle være kjent for de aller fleste, nemlig skriving av tekst på vanlig tastatur. Det spiller ingen rolle om en er vant til å skrive etter touch-metoden med alle fingrene i bruk eller bare ?to-finger?-metoden, forklarer Sandnes.

Når de to joystickene er i ro befinner venstre joystick seg i en posisjon mellom bokstavene ?D? og ?F? på det vanlige tastaturet, og høyre joystick er plassert mellom bokstavene ?J? og ?K?.
Vil man for eksempel skrive en ?E? beveger man venstre joystick skrått oppover mot venstre, mens for å skrive en ?L? må man bevege høyre joystick rett mot høyre.

Ikke pirkete

– Det er klart at her vil det oppstå noen tvilstilfeller om man ønsket å skrive den ene eller den andre bokstaven. For eksempel ligger jo ?K? og ?L? i samme retning. Her må det integreres et feilrettingssystem. Det er ikke løst per i dag, men det lar seg fint gjøre. Mobiltelefoner med T9-staveprogram takler jo feilretting med alle bokstavene fordelt på bare åtte taster, mens i vårt system er tastaturet inndelt i hele 15 soner. Sannsynligheten for at en gitt kombinasjon kan danne flere ord er altså atskillig mindre med vårt system, sier Sandnes.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse