ALDERSGRENSE:  Dette får du fra 2007 ikke se om du er 19 år.

Annonse


20-årsgrense på nettsted

Det amerikanske bryggeriet Anhauser-Busch skal fra neste år av innføre aldersgrense på sitt nettsted Budweiser.com. Tiltaket kommer etter krass kritikk fra myndigheter og edruskapsorganisasjoner, som mener at alkoholbransjen bevisst påvirker ungdom.

Varierende grense

Aldersgrensen skal også gjelde for de andre nettstedene som bryggeriet driver. Nettstedene har til felles at det drives reklame for alkoholholdige drikker i stor stil.

I mange amerikanske stater er aldersgrensen for kjøp av alkohol 20 år. Siden Budweiser skal markedsføre seg over hele USA, må aldersgrensa settes på høyeste nivå.

Umulig å kontrollere

Bryggeriet vil innføre en tilsvarende aldersgrense på sine nettbaserte TV-programmer, Bud TV, som starter opp i februar neste år.

Annonse


Hvordan bryggeriet skal kunne håndheve grensen, sies det ikke noe om. Etter alt å dømme blir det samme system som pornobransjen praktiserer. Du må dermed selv bekrefte at du er gammel nok. Og om du ikke er det, er det så godt som umulig å kontrollere det…

Kilder:
Reuters.com
PCWorld.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse