Slik kan det gå når batteriet kortslutter. Nå er årsaken funnet, mener britiske forskere.

Annonse


9,6 millioner defekte Sony-batterier

Dette er første gang selskapet tallfester omfanget av batteriproblemene.

Fadesen med lithium-ion-batteriene vil anslagsvis koste Sony 429 millioner dollar i tredje kvartal i år, nesten 2,9 millarder kroner, ifølge Sony.

Dette anslaget kommer i tillegg til eventuelle søksmål fra kunder, så problemene kan bli adskillig dyrere for Sony.

Nesten alle større laptop-produsenter har blitt tvunget til å trekke tilbake deftekte batterier produsert av Sony. Dell, Apple, Toshiba, Hitachi, Fujitsu og Sharp har alle brukt disse batteriene. I tillegg har Sony selv brukt batteriene i sine Vaio-modeller.

Annonse


Enkelte av batteriene kan kortslutte, noe som kan få enkelte maskiner til å bli for varme eller til å med begynne å brenne.

Kilde: AP