Hopp til navigasjon Hopp til innhold
eick_internet[1] (Ill.: Cybergeography.org)

– Internett vil bli kaos

Flere land planlegger sitt eget nett, og FN frykter Balkan-tilstander. Det kom fram under den store London-konferansen om Internetts framtid.

Den britiske domenetildeleren Nominet har nylig avviklet en stor konferanse i London om Internetts framtid. Mange frykter en oppsplitting, også kalt balkanisering av Internett.

Tror Kina oppretter eget nett

Nitin Desai fra FNs Internet Governance Forum(IGF) frykter en oppsplitting av nettet, drevet frem av asiatiske land. På konferansen påpekte Desai at bruken av internett er svært forskjellig i Asia kontra Vesten. Mens Internett i Vesten i stor grad drives av media og kommersielt innhold, er det offentlige tjenester som driver bruken i Asia.

Dermed kan enkelte lands myndigheter bli skeptiske til Internetts sikkerhet og håndterbarhet. Desai anså det også som et stort problem at Internett-adresser ikke lar seg skrive med kinesiske språktegn. Han tror Kina kan komme til å opprette sitt eget internett som kan ta kinesiske språktegn, for å gjøre nettet tilgjengelig for de mange millioner kinesere som ikke kan bruke latinske bokstaver.

– Delt internett kan være positivt og negativt

Professor Howard Williams fra Verdensbanken så ingen grunn til at Internett ikke skulle splittes i fremtiden, og viser til at det skjer allerede i dag. Her pekte han på amerikansk nettnøytralitet, der ny lovgivning har gitt internettleverandørene tillatelse til å prioritere innholdsleverandører i sitt nett.

Ofcom, det britiske svaret på Post- og teletilsynet, mener at en oppsplitting av nettet kan være både bra og dårlig. Dårlig hvis det betyr at vi får mange forskjellige nett som ikke kommuniserer med hverandre, og dermed gir forbrukerne færre valg. Bra hvis vi får et nett som er delt inn i grader av hastighet, kryptering og funksjonalitet, og med det gir forbrukeren flere valgmuligheter.

Konferansen i London ble holdt i forkant av den første store IGF-konferansen, som skal avvikles i Athen senere denne måneden.

Kilde:
BBC

Stikkord: internett, nettnøytralitet