Annonse


Skattesøk stengt

Det er dermed ikke lenger mulig å søke i skattelistene via de nordnorske nettavisene. Redaktørene raser, men Skatteetaten viser til ligningsloven som fastsetter retningslinjer for offentliggjøring av skattelister.

Utestengningen gjelder nettavisene til Harstad Tidene, Folkebladet, Tromsø, Framtid i Nord, Altaposten, Brønnøysunds Avis, Helgelands Blad og Saltenposten.

Mistenker nedlasting

Skatteetaten begrunner stengningen med stor trafikk fra ip-adressen som benyttes. Derfor er det mistanke om nedlasting, og dermed har etaten adgang til å stenge søkemuligheten «for å hindre at skattelistene er tilgjengelige etter utleggsperioden».

Redaktørene og de nettansvarlige i de åtte avisene ble varslet i en e-post sent lørdag kveld om avgjørelsen.

Annonse


Uforståelig

Saltenpostens redaktør Frank Øvrewall sier til sin egen avis at en slik klikkelinje er en helt vanlig nett-tjeneste. Han mener at avgjørelsen er «uforståelig og griper inn i vår redaksjonelle frihet».
De åtte nordnorske avisene samarbeider om en teknisk nettavisplattform som er utviklet av utviklingsredaktør Knut Sætre ved HTG Multimedia.

? Uansett hvilke retningslinjer de måtte peke på ? vi har kun benyttet oss av en soleklar demokratisk rettighet. Retten til ytring, hjemlet i Grunnlovens paragraf 100, sier Sætre til Saltenposten.