Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Satser på åpne standarder

IT-minister Heidi Grande Røys vil ha mer åpen kildekode.

– Alle skal kunne kommunisere elektronisk med det offentlige uten å vere avhengig av programvare fra bestemte leverandører. Derfor seksdobler regjeringen satsingen på åpne standarder og åpen kildekode i offentlig sektor, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

I forslaget til statsbudsjett for 2007 er det satt av til sammen 10 millioner kroner til disse formålene mot 1,7 millioner i 2006

Åpne standarder

– Med dette tar regjeringen et langt steg for å fjerne tekniske hindringer og begrensninger i det elektroniske møtet mellom offentlige virksomheter og omverdenen, heter det i en pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

De åpne standardene som offentlige virksomheter må innrette seg etter skal gjøres tilgjengelig for alle interesserte på nettet.

Viktig

– Åpen kildekode er viktig fordi det gjør det mulig for andre enn de største leverandørene å være med på å utvikle offentlig sektor. Mye av programvaren er gratis tilgjengelig og i offentlig sektor er det mange eksempler på bruk av åpen kildekode. Likevel har det offentlige begrenset kompetanse på dette feltet og derfor er det et stort potensiale for økt bruk, sier fornyingsministeren.

I løpet av 2007 vil regjeringen gjennomføre tiltak med sikte på å samle inn og systematisere erfaringene med åpen kildekode. I tillegg skal tilgangen på kompetanse på området bygges opp, heter det fra regjeringen.

Stikkord: itavisen, linux, programvare