Hopp til navigasjon Hopp til innhold
BREDBÅNDSMILLIONER: I denne papirbunken skjuler det seg 122 bredbåndsmillioner. (Ill.: Foto: Per Ervland)

122 millioner til bredbånd

Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til utbygging av infrastruktur for bredbånd i statsbudsjettet for 2007.

Til sammen er bevilgningene til bredbånd på 122 millioner kroner. Ifølge regjeringen er dette den største satsingen på bredbånd noensinne fra statens side.

95 prosent

– Jeg er stolt over å kunne legge frem denne kraftige satsingen på brebånd. Bredbånd er en viktig forutsetning for spredt bosetning og distriktsbasert næringsliv i Norge, og en forutsetning for fornyelse av offentlig sektor, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen er det i dag teknisk mulig for 95 prosent av norske husstander å få en bredbåndslinje. Denne prosentandelen er i tillegg økende. Regjeringens siste bevilgning til bredbånd, som ble delt ut i september, er ventet å resultere i nærmere 30.000 nye bredbåndslinjer. Dette tilsvarer nesten en tredel av de husstandene som ikke har mulighet for bredbånd i dag.
Grandre Røys er glad for at hun nå kan få satt opp farten ytterligere for å få med de siste prosentene.

Full dekning i 2007

– Regjeringen har som mål at alle skal ha et slikt tilbud i løpet av 2007. Men skal vi klare dette, er det viktig at både kommuner, fylkeskommuner og kommersielle aktørar holder dampen oppe, sier Grande Røys.

De samlede bredbåndsinvesteringene i Norge er på rundt 3,5 milliarder kroner i år. Det meste av
kommer fra det private næringsliv.

Skuffet

Næringslivsorganisasjonen Abelia, som organisererer kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, er skuffet over prioriteringen fra regjeringens side.

Leder av Abelia, Paul Chaffey, sier at i dagens marked der 95 prosent allerede har bredbåndsdekning, men kun ca 50 prosent har tatt det i bruk, så er den viktigste oppgaven å stimulere til at flere faktisk tar i bruk bredbånd, for eksempel ved å tilby elektroniske tjenester fra offentlig sektor og å satse på digitalisering av skolen.

Slik Abelia oppfatter budsjettet vil 100 millioner kroner gå til infrastrukturutbygging for 5 prosent av befolkningen, og 22 millioner gå til å sørge for at de resterende 50 prosent av befolkningen faktisk tar i bruk bredbånd.

Stikkord: internett, itavisen