Annonse


Pirat-Vista lammer PCen

I følge Microsofts produktsjef Thomas Lindeman vil først de mest avanserte og minst brukte funksjonene forsvinne. Deretter begrenses tilgangen til programmer som Internet Explorer og Outlook. Disse kan bare brukes en time om gangen.

«Hengelås» på maskinen

Alt dette mens advarslene hagler mot deg på skjermen. Etter 30 dager vil PCen din være tilnærmet ubrukelig dersom du ikke legger deg flat og kjøper Vista- lisensen på lovlig vis.

Når maskinen er først er låst igjen av Microsoft, kan man fortsatt åpne dokumenter som ligger på harddisken. Men dette kan ikke skje fra arbeidsområdet eller gjennom noen av Microsofts programmer.

Katt og mus

Spørsmålet er likevel om ikke hackere også denne gangen greier å fjerne hele aktiverings/kopisikringssystemet, slik at Vista vil fungere uten å måtte «møte til kontroll» hos Microsoft hele tiden.

Annonse


På tross av at Microsoft allerede praktiserer et lignende, om enn noe mildere system med Windows XP, er ca. en tredel av programmene som brukes rundt om i verden fortsatt piratkopier.

Kilde:
Digi.no