Rikard Falkvinge er redd for at plate- og filmbransjen skal få nye våpen.

Annonse


Jubler over frifinnelse

En svensk mann ble i fjor dømt til 80 dagsbøter a 200 kroner for å ha spredt filmen «Hip hip Hora!» (ingenting å gjøre med den norske «Hipp Hipp Hurra!») på nettet.

Skjermdump ikke nok

Nå har den svenske hovretten, som tilsvarer den norske lagmannsretten, funnet at de tekniske bevisene ikke er gode nok. Politiets sterkeste kort var et skjermbilde som skulle vise at filmen ble sendt fra mannnens PC.

Dette mener altså hovretten ikke holder.

– Part i saken

Piratparti-leder Richard Falkvinge er glad for frifinnelsen, særlig fordi begrunnelsen er dårlige bevis.

Annonse


Ifølge partilederen har vitnene i de andre svenske fildelingssakene nesten uten unntak vært personer ansatt i Antipiratbyrån

– Rettsvesenet har altså betraktet rene partsinteresser som uavhengige vitner. Det gleder meg at domstolen nå har gjennomskuet det, sier Rikard Falkvinge til Aftonbladet,.

Lars Gustavsson i platebransjeorganisasjonen IFPI er tilsvarende skuffet.

– Dommen viser at etterforskningen er komplisert og at politi og påtalemyndigheter må gjøre mer enn enn å bare stole på våre opplysninger. Det kreves en nitid etterforskning og husransaking der de beslaglegger den mistenktes datamaskin, sier han til Aftonbladet.

Prøveklut

Saken ble reist som en prøveklut for den nye svenske lovgivningen mot fildeling, som trådte i kraft i fjor sommer etter at EUs direktiv om opphavsrett ble vedtatt.

Selv om tre personer er dømt for fildeling kan loven ha fått et alvorlig skudd for baugen. Påtalemyndigheten velger nå å gå i tenkeboksen før de fremmer en ny og lignende sak.

– Konsekvensen av dommen er vanskelig å se. Vi og politiet får ta oss en tenkepause over hva den egentlig betyr, sier aktor Cathrine Rudström.

Husransakelse nødvendig

– Jeg trodde at vi hadde det vi trengte uten å foreta en husransakelse. Med det straffenivået vi snakker om her, er det jo ikke tillatt, sier hun til det svenske nyhetsbyrået TT.

Hovretten finner det sannsynlig at filmen ble sendt fra den tiltaltes datamaskin, men savner nøyaktig informasjon om når det skjedde på. Alt politiet hadde, var en skjermdump.

Ingen politiske signaler

Dermed er det et åpent spørsmål hva som egentlig skal til for å felle en fildeler. Konsekvensen av dommen er trolig at politiet i realiteten ikke vil ha mulighet til å skaffe fellende bevis i fildelingssaker.

Sveriges nye ikke-sosialistiske regjering vil ikke si om de vurderer å heve strafferammen for brudd på opphavsretten, slik at politiet får en lettere jobb i etterforskningen av slike saker.