Annonse


Google føyer Belgia

Google Belgia er ikke som andre Googl-er. Det viser google.be, søkemotorens belgiske nettside. Under søkefeltet ligger det nå en lang juridisk tekst som omhandler dommen som en belgisk domstol avsa nylig.

Nektet å lystre

I dommen heter det at Google ikke har rett til å linke til belgiske nettpublikasjoner uten å innhente tillatelse først. Samt at Google skulle publisere dommen. Google nektet først å rette seg etter det andre pålegget, som vel å merke bare gjelder nyhetsagenten Google News.

Begrunnelsen var at saken alelrede hadde fått nok publisitet – i den samme pressen som den Google nå ble nektet å linke til uten videre.

Belgiske myndigheter truet med å ilegge Google dagsbøter på 500 000 euro (om lag 4 millioner kroner) dersom de ikke publiserte dommen. Det fikk Google til å gi seg, og nå kan altså belgiske nettbrukere og andre franskkyndige glede seg over å lese gullkorn som «La demande portée devant le tribunal de céans est fondée sur l’article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins.»