Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Juniper Research tror rene Skype-telefoner som denne vil være en saga blott om noen år. (Ill.: NetGear)

Vurderer Skype-avlytting

Norske myndigheter vurderer mulighetene for å kunne avlytte samtaler i Skype og MSN Messenger. Saken er nå ute til høring.

IP-telefoniens inntog bryter med alle etablerte strukturer i telekommarkedet. Det skaper utfordring for politi- og påtalemyndigheter.

Vil ha regler for IP-telefoni

Samferdselsdepartementet ved Post- og teletilsynet har jobbet hardt for å få tilbydere av IP-telefoni til å tilpasse seg norske regler for telekommunikasjon. Blant kravene er at man skal kunne se avsenders nummer ved nødnummeroppringninger, og at samtaler må kunne avlyttes av politiet.

Hittil har Post- og teletilsynet delt IP-telefoni inn i tre kategorier. Kategori 3 er telefon til telefon, kategori 2 er PC til telefon, mens kategori 1 er PC til PC, slik det brukes i for eksempel Skype og Messenger.

Skype er kinkig

Post- og teletilsynet har vært usikre på om man skal forsøke å regulere kategori 1, og dette er nå sendt ut på høring fra Samferdselsdepartementet til teknologibedrifter over hele landet. Disse, blant annet Microsoft, må svare innen fristen 2. oktober.

Skype utgjør i denne sammenhengen et problem: I og med at selskapet ikke har kontorer i Norge, behøver de ikke å følge norsk lov. Høringsdokumentene er likevel oversendt Skypes kontorer i Luxemburg.

Komplisert å avlytte PC til PC

Skulle norske myndigheter bestemme seg for at det må være mulig å avlytte samtaler mellom PC-er, står de overfor en utfordring. Skype har sine servere utenlands, og skryter av at systemet er avlyttingssikkert. Også Microsofts MSN må gjennom store endringer dersom dette skal la seg gjennomføre.

Kilde:
Digi.no

Stikkord: internett