Gratis film og musikk er ikke noe poeng i seg selv, mener britiske fildelere.

Annonse


Fildeling kan bli lov igjen

I en TV-debatt søndag mellom statsminister Göran Persson (socialdemokraterna) og hans hovedmotstander Fredrik Reinfeldt fra Moderaterna kom det fram at begge partier er villige til å revurdere den strenge svenske loven mot privat fildeling.

Førstegangsvelgerne truer

Loven er ment å sette en effektiv stopper for uautorisert deling av opphavsbeskyttet materiale, i tråd med lovgivning fra EU og press fra USA.

Resultatet har blitt en folkebevegelse som til slutt endte opp i Piratpartiet .Få venter at Piratpartiet vil bli representert i Riksdagen, men det er et ubehaglig faktum for de etablerte partiene at tre fjerdedeler av de 430 000 svenske førstegangsvelgerne er positive til å tillate fildeling.

Vil beholde opplastingsforbud

Det er imidlertid ingen toneangivende svenske politikere som vil tillate opplasting. Det blir med andre ord snakk om å lage loven slik den var i Norge før EU-direktivet forbød nedlasting også her. Før dette var det forbudt å gjøre opphavsbeskyttet materiale tilgjengelig for andre via nettet, mens det var lov å laste ned det samme materialet.

Annonse


– Det føles litt skinnhellig å bare tillate nedlasting. Det er jo ingen teknisk forskjell på ned- og opplasting. Bittorrent-teknikken krever for eksempel av man laster opp mens man laster ned. Og om man nå legaliserer nedlasting, hvem skal i så fall sørge for å gjøre materialet tilgjengelig? Om man nå vil tillate fildeling burde man gjøre det fullt ut og jobbe internasjonalt for det, sier opphavsrettekspert Daniel Westman ved Stockholms Universitet til IDG.se

Kan få trøbbel med EU og USA

Svenske eksperter på opphavsrett spør seg nå hvordan en slik lovendring vil være mulig i EU-sammenheng. Samtlige EU- og EØS-land, inklusive Norge, har nå entydige lover mot fildeling og privat kopiering på plass.

Dersom Sverige fraviker dette, kan de få trøbbel både med EU og den internasjonale handelsorganisasjonen WTO. USA har tidligere truet med å trekke Sverige inn for en internasjonal domstol dersom de ikke aksepterer det amerikanske synet på opphavsrett.