Annonse


Kidnapper brukte C64

Østerriksk politi sier nå at den 24 år gamle datamaskinen, som sto i nær sagt ethvert hjem på 1980-tallet, kompliserer etterforskningen.

Vanskelig med modem

Årsaken er at det i følge politiet er svært vanskelig å overføre data fra maskinen til et annet format uten tap. Overføringen må skje via modem for å kunne leses via en moderne PC.

Alternativet er å bruke en Commodore 64, men det kan by på problemer å finne en maskin som fortsatt fungerer. Priklopils maskin fungerer, men visstnok ikke godt nok til å lese de gamle filformatene 100 prosent.

5.25 tommers floppy

Commodore-maskinene brukte 5.25 tommers floppydisker som lagringsmedium, et format som seinere ble avløst av 3.5-tommersdisken. Men både filorganisering og filformat er ganske annerledes enn i dagens PC-er.

Annonse


De fleste brukte Commodore-maskinene til spill, men det fantes også nytteprogrammer som tekstbehandling og regneark.

I daglig bruk

Wolfgang Priklopil, som var ekspert på kommunikasjonsteknologi, brukte sin Commodore-maskin til sine daglige gjøremål.

Han kidnappet i 1998 10-åringen Natascha Kampusch. 23. august i år klarte hun å rømme. Priklopil ble senere funnet død, etter at han hadde kastet seg foran et tog i fortvilelse over rømmingen.

Kilde:
Pravda.ru