SNAKK I VEI: Den siste mobilfrie sonen står for fall

Annonse


RyanAir tillater mobil på fly

RyanAir har inngått kontrakt med selskapet OnAir, som leverer teknologi som gjør at man kan ringe og sende SMS med mobilen i 3000 meters høyde eller mer.

Samme pris som fra utlandet

I følge RyanAir kommer det til å koste omtrent det samme å ringe fra flyet som å ringe fra utlandet for øvrig. Systemet baserer seg på de eksisterende roaming-avtalene, der prisen avhenger av hva slags avtaler din mobilleverandør har med mobilselskaper har i landet du ringer fra.

Antennen på flyet er en såkalt «picocelle», som bruker GSM-standarden. Signalene går via en satellitt før de treffer basestasjonene på bakken. Prisen blir så beregnet ut fra hvor bakkestasjonen befinner seg.

– Ikke farlig

De fleste av verdens flyselskaper har hittil praktisert totalforbud mot bruk av mobil på flyet. Årsaken er at signalene angivelig skal kunne forstyrre flyets instrumenter, og dermed utgjøre en fare for flysikkerheten.

Annonse


RyanAir hevder at signalene til og fra telefonene og ut fra antennen på flyet er så svake at de ikke har noen påvirkning på teknologien i kabinen.

Flere vil prøve

Tre andre flyselskaper – Air France, britiske BMI og portugisiske TAP – vil i nærmeste framtid teste OnAir-systemet. Men etter alt å dømme vil norske mobilkunder først få bruke telefonene sine om bord på RyanAirs fly.

Kilde:
BetaNews