Annonse


Apple-rapport frikjenner fabrikk

Apple beskriver enkelte forholdene ved Foxconn-fabrikken som kritikkverdige, og konstaterer at arbeiderne jobber mer enn 60 timer i uka en tredel av tiden. Det er også vanlig å jobbe seks dager i uka.

Hardt arbeid

Apple vil nå påvirke fabrikken til å endre arbeidstiden, slik at den ikke overstiger normalarbeidstiden på 60 timer i uka. Til sammenligning er 40 timer i uka det vanlige for industriarbeidere i vestlige land. Apple påpeker også at lønnsysstemet er unødig komplisert og uoversiktlig og har bedt ledelsen ved fabbrikken rydde opp i dette.

Beskjeden lønn

Fabrikken har svimlende 200 000 ansatte, men mindre enn 15 prosent av arbeidsstokken jobber med å sette sammen iPod. Lønna er ikke stort å skryte av, sett med norske øyne. I følge den britiske avisen Mail On Sunday ligger den på 350 kroner uka. I følge Apple betales arbeiderne over den lokale minimumslønnen.

32 000 av de ansatte bor til enhver tid i store sovesaler på fabrikkens område, og boforholdene gir i følge Apples egen rapport rom for forbedring. Derimot er det ikke funnet tegn til barnearbeid ved bedriften. Slavearbeid forekommer i følge Apple heller ikke i noen form.

Annonse


Tror ikke på rapporten

Rapporten ble laget av et eget undersøkelsesteam som Apple sendte ut etter at den britiske avisen Mail On Sunday brakte en sterkt kritisk artikkel om forholdene ved fabrikken som lager verdens mest solgte MP3-spiller.

Janek Kuczkiewicz i den internasjonale fagforeningsorganisasjonen International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) stiller seg tvilende til rapporten, som bygger på intervjuer med 100 av de ansatte.

– Vi vet ingenting om forholdene som intervjuene ble foretatt under. Vi har derfor sterke motforestillinger mot rapporten, sier Kuczkiewicz.

Oppdatert: 18/8-2006 kl. 18.46

Kilder:
Apple.com
news.bbc.co.uk