Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nekter barna å bruke PC

Foreldrene til 15 barn i Vennesla kommune i Vest-Agder krever fritak fra all undervisning på PC-er og kunnskap som formidles via skjerm.

Foreldre til om lag 15 elever i Vennesla har krevd at deres barn må skjermes fra all undervisning på PC-er og kunnskap som blir formidlet via skjerm, skriver Dagbladet.no.

Familiene lever etter en streng religiøs overbevisning om at PC-er og andre digitale læremidler strider mot Guds ord.

Skolemyndighetene har godtatt foreldrenes ønske om at søknadene om å slippe PC skal være hemmelige.

Men skolesjef Roy Johnsen i Vennesla har avvist kravet fra foreldrene og avslaget støttes av Fylkesmannen i Vest-Agder.

Mandag starter skolen uten at det er funnet noen løsning.

Gamle testamente

– Søknadne er begrunnet med tolkninger av Bibelen, særlig Det gamle testamentet. Med den nye skolereformen, som gjelder fra 1. august, ser jeg ikke hvordan vi skal løse dette.

Utvikling av digital kompetanse i alle ledd er et av de fem ufravikelige grunnelementene i skolereformen, sier skolesjef Roy Johnsen til Dagbladet.no.

Slipper tv og video

Foreldrene flyttet fra Tyskland til Sørlandet for noen år siden og tilhører såvidt skolesjefen vet ingen spesiell menighet eller sekt, men er grunnleggende skeptiske til den digitale utviklingen.

Fram til nå har elevene hatt fritak for å bruke pc i undervisningen, men i den nye reformen finner ikke skolesjefen noen mulighet for å innvilge den årvisse søknaden.

Foreldrene har også bedt om at elevene blir skjermet for tv, film og video. Noe som ble innvilget uten problem med grunnlag i den nye skolereformen

Foreldrene som står bak søknadene vil ikke uttale seg til pressen.

Lærevillige

– Jeg vil understreke at dette er svært lærevillige og positive elever og foreldre som beriker både skolene og lokalmiljøet. Aldri har noen utenlandske innflyttere lært seg så raskt norsk her på Sørlandet. Foreldrene jobber i vanlige yrker som sykepleiere, håndverkere og advokat. Barna deltar i all annen undervisning, også KRL-faget/religion.

– Det er motstanden mot PC-er og det som kan formidles på skjermer som er det grunnleggende i denne saken, understreker skolesjefen.

Hemmelig

– Begrunnelsene i søknadene er dypt personlige, og vi har etterkommet foreldrenes ønske om å unnta søknadene fra offentlighet. Jeg har inntrykk av at det er skepsis til all den ukontrollerbare informasjonen som ligger ute i den digitale verden, ikke nødvendigvis PC-ene og skjermene fysisk som er problemet, sier utdanningsdirektør Gunnar Skaar hos fylkesmannen Skaar til Dagbladet.no.

– Vi har respekt for overbevisning, og det er klart at enkeltindividet kan komme i konflikt med storsamfunnets interesser. Personlig har jeg vanskeligheter med å se hvordan de oppvoksende generasjoner skal greie seg i et moderne samfunn helt uten kunnskap om PC-bruk. sier utdanningsdirektøren.

– Håper de møter

Rektor ved skolen der de fleste barna er elever håper at elevene møter opp til skolestart mandag.

-Onsdag har vi innkalt foreldrene til et møte for å prøve å finne en løsning, sier rektor Per Erik Malterudbakken ved Samkom barneskole.

– En av foreldrene er advokat. Går det an å drive i det yrket uten PC?

– Det skal visst ikke være noe problem. Han har en assistent som tar seg av den delen etter hva jeg er blitt fortalt, sier rektoren.

Djevelen

I mai skrev Fædrelandsvennen.noom søknaden fra foreldrene.

Der henvise de delene av Johannes Åpenbaring der det står om dyret som skal forføre menneskene i de siste tider.

Utdrag fra Johannes Åpenbaring kapittel 13, vers 11-15:

…Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. (…) Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret ? det som var såret med sverd, men livnet til igjen. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde. Det tvinger alle ? små og store, rike og fattige, frie og slaver ? til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen.

– Vi tenkte lenge over hva dette kunne bety. Etter nøye vurdering kom vi til den konklusjonen at Johannes så den multimediale utviklingen allerede for nesten 2000 år siden, skrev et foreldrepar i brevet til skolen.

Stikkord: internett, lydogbilde, pc