roys

Annonse


Møt IT-ministeren på nettet

roysFornyings- og administrasjonsministeren, som også er ansvarlig for regjeringens IKT-politikk, oppfordrer spesielt ungdom til å ta kontakt. Spørsmål og kommentarer kan sendes til Noreg.no allerede nå. Selve nettpraten finner sted tirsdag klokka 10.

Ny stortingsmelding

Til høsten legger ministeren fram stortingsmeldingen «Det digitale løftet» der hun vil ta opp hvordan staten kan medvirke til at folk blir flinkere til å bruke internett og andre digitale tjenester. Hun vil også se på hvordan IT brukes i undervisningen.

Ministeren lurer også på hva slags datautstyr som bør være vanlig på skolene om fem år, og om hvordan de unge tror og ønsker at den elektroniske hverdagen ser ut da.