Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ingen mobil uten personnummer

Politiet er lei av at folk kan registrere kontantkort til mobil i andres navn.

Elendig identitetskontroll hos mobilselskapene gjør at politiet vil ha krav om personnummer for å registrere kontantkort. Personnummeret skal sjekkes opp mot folkeregisteret, slik at man vet at nummeret stemmer med navnet.

– Vi er ikke tilfreds med dagens kontroll. Den åpner for at kriminelle kan være anonyme og samtidig misbruke andres personopplysninger, sier Kristine Beitland, sjef for seksjon for organisert kriminalitet i Politidirektoratet til Aftenposten .

I tillegg foreslår politiet at det skal sendes en ordrebekreftelse fra teleselskapet til kundens folkeregistrerte adresse.

Dette skal være en ekstra sikkerhet i tilfelle noen bruker et personnummer som tilhører noen andre.

Telefonavlytting

Politiet mener det er nødvendig å vite hvem som bruker slike kontantkort av hensyn til etterforskningen i alvorlige straffesaker.

Ved etterforskning innhentes ofte oversikter over samtaletrafikk, og telefoner avlyttes. Da er det viktig å vite hvem som ringer.

Politiet har foreslått tiltakene overfor Post- og teletilsynet, som tar sikte på å stramme inn regelverket allerede fra høsten.

– Vi er positive til politiets forslag. Det er veldig viktig å komme dette problemet til livs, sier informasjonsdirektør Anne Marie Storli i Post- og teletilsynet.

Datatilsynet skeptisk

Post- og teletilsynet vil be Datatilsynet om råd før det tar den endelige beslutningen.

– Generelt mener vi at personnummer ikke egner seg som legitimasjon. Når en person oppgir et personnummer, beviser ikke det annet enn evnen til å huske elleve sifre. Men vi får se hva vi sier når vi får denne saken til behandling, sier seniorrådgiver Gunnel Helmers i tilsynet.

I fjor ble norske mobiloperatører i pålagt å sikre «entydig identifikasjon» når kundene registreres, men denne kontrollen har ikke fungert tilfredsstillende.

Stikkord: Mobil