Annonse


Chatting gir ungene bedre språk

En ny studie viser at ungdommene både utvikler og beriker språket sitt når de chatter.

Lingvistikkforskere ved Universitet i Toronto i Canada sammenlignet talespråket til 70 ungdommer med språket de bruker når de chatter.

Forskerne fant som ventet at tenåringene brukte et muntlig språk når de chattet. Men overraskende nok benyttet ungdommene seg også mye av mer formelle ord og utrykk, begreper som de ikke ville brukt muntlig.

Birgitta Lindgren i den svenske språknemden, tilsvarende det norske språkrådet, sier til det svenske bladet PC för Alla at resultatene kan overføres til alle språk.

Annonse


-Man får trening i språkbruk både når man chatter og skriver SMS, selv om det stort sett dreier seg om korte meldinger, sier hun.

Hun påpeker også at ungdommene lærer mye av å se hvordan andre jevnaldrende skriver. Chattingen gir også ungdommen trening i praktisk språkbruk og hjelper dem til å øke ordforrådet.