Annonse


E3 blir ikke lagt ned

Før helga gikk ryktene om at årets messe i mai ville bli den siste. Men nå sier arrangørene ESA (Entertainment Software Association) at de likevel vil fortsette.

Forbudt for menigmann

Det blir imidlertid en ny og mindre ambisiøs versjon av messen som bransje- og pressefolk får opleve.

Inngangsterskelen skal gjøres høyere, slik at vanlige spillfans (som i dag bare har begrenset og høyst uoffisiell adgang) blir helt utelukket fra arrangementet. Samtidig skal messen arrangeres i et annet og betydelig mindre lokale enn det romslige Los Angeles Convention Center.

Navnet blir også forandret. Trolig blir det E3 Media Festival. Etter alt å dømme vil messen bli avviklet på seminarrommene på ett eller flere hoteller i byen.

Annonse


Les i IT-bloggen: Farvel, kjære E3?

Kilde: