Hopp til navigasjon Hopp til innhold

iTunes-loven grunnlovsstridig

Frankrikes konstitusjonelle domstol har avgjort at den såkalte iTunes-loven strider mot grunnloven.

Dermed kan det se ut som om Apple har vunnet en endelig seier mot franske politikere, som nylig vedtok en lov som ville ha tvunget Apple til å lisensiere ut kopibeskyttelsen (FairPlay) av kjøpemusikken i iTunes til konkurrenter.

Strider mot menneskeretten

Nå har Frankrikes høyeste juridiske organ avgjort at loven strider mot den grunnlovsfestede eiendomsretten og menneskerettighetserklæringen fra 1789.

– Apples advokater kan nok komme til å drikke et glass champagne i dag, men ikke en hel flaske, sier Apples franske advokat Dominique Menard til New York Times (krever innlogging).

Intensjonen beholdt

I dommen heter det at selskaper ikke kan tvinges til å dele sin teknologi med andre uten kompensasjon. Men den opprinnelige lovens intensjon om at all musikk som blir solgt online skal kunne spilles på alle typer spillere står fortsatt ved lag.

Det er trolig grunnen til at Apple vil være forsiktige med champagnedrikkingen foreløpig.

Dårlig nytt for fildelere

Dommen er derimot ikke spesielt gode nyheter for franske fildelere. mens den opprinnelige lovteksten sdatte et tak på bøtenivået for fildeling, fjerner dommen nå dette taket.

Loven har vært gjennom mange runder i det franske politiske systemet, og har allerede blitt kraftig amputert underveis.

Stikkord: fildeling, lydogbilde, mp3