spamplante

Annonse


Planter kunst av spam

spamplanteI flere år har den romanskfødte dataartisten utviklet kunst gjennom datamodellering og informasjonsvisualisering. Til daglig leder han Experimental Game Lab på Californias universitetet i San Diego.

Nå skaper Dragulescu oversikter ved å lage digitale planter ved hjelp av spam. Ved hjelp av innfløkte algoritmer som analyserer innholdet i søppelpost produseres «organiske» bilder av floralignende skapninger. Disse vokser proporsjonalt med mengden mottatt spam. Verkene ligger på kunstnerens hjemmeside.

– Spam er litteratur

Kunstverkene blir skapt ved å skrive kode. Tittellinjer, bunn- og topptekst blir sett under ett, og sammenhengen presentert grafisk. IP-adresser, sendetidspunktet og størrelsen på e-posten, er avgjørende for farger, vekst og størrelse. Billedbehandlingsprogrammer er helt ute av bildet.

Årsaken til at søppelpost ble brukt som råmateriale er økningen de siste årene og fokuset det har fått i skriverier og forskning. Hans interesse i språkanalyse begynte også med spam.

Annonse


– Spam er et tilfeldig stykke litteratur, alltid i endring med ukjente effekter. Og den
har fått meg til å møte tekst på en ny måte, sier Draguelscu til News.com.

Grafiske romaner

Dragulescus neste prosjekt betrakter teksten i tusenvis av blogger for så å generere «grafiske romaner»

– Med å analysere tekst ved hjelp av datalingvistiske metoder, kan du avdekke
sinne og sorg. Det vil være interessant å kunne omforme dem til tredimensjonale gester, sier kunstneren.

Kilde:
News.com