Annonse


Nekter å forklare nettnøytralitet

Debatten går fortsatt høyt i USA om hvorvidt det skal innføres en lov som forbyr nettleverandører å gi kommersielle aktører på nettet trafikkmessig prioritet.

– Åpen debatt

Microsoft har sammen med flere andre store IT-selskaper støttet en slik lov, mens andre deler av IT-bransjen mener en slik lov vil være til hinder for sunn konkurranse og innovasjon.

Nå vil Free Enterprise Action Fund at Microsofts aksjonærer skal forlange at Microsoft redegjør for sitt syn og grunnlaget for det. Det mener Microsofts ledelse at de slett ikke trenger. I følge ledelsen har de framført sine synspunkter åpent i en debatt, og mener at det ikke trengs en ytterligere klargjøring.

Neppe idealisme

I motsetning til artisten Moby er Microsofts motstand mot kommersiell forkjørsrett ikke bare av idealistisk natur. Selskapet frykter først og fremst økte kostnader om nettleverandørene får mulighet til å reservere båndbredde for de rikeste.

Annonse


Tilhengerne av loven led et foreløpig nederlag i forrige måned, da loven ble nedstemt i Representantenes Hus.

Kilde:
Reuters.com