Annonse


Toast med Blu-ray

Det kan bety at Apple om kort tid planlegger å slippe maskiner med Blu-ray-brennere innebygd. Samarbeidet melloom Roxio og Apple er svært tett, og det er usannsynlig at Roxio legger inn slik støtte uten å ha forhørt seg med Apple først.

Solid Blu-ray-støttespiller

Apple er sammen med Sony og en rekke andre godt plantet i Blu-ray-leiren i krigen om hvilket format som skal overta for DVD. Apple-sjefen Steve Jobs har i krasse ordelag kritisert HD-DVD, som erkerivalen Microsoft går for.

Hva Blu-ray-fuksjonen i Toast skal brukes til nå, er høyst uklart. Det finnes få eksterne brennere, og ingen av de som nå er på markedet støtter Mac.

Kilde:
Reghardware.co.uk