Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forbruker-ombudet utsetter iTunes-frist

Det har vakt internasjonal oppsikt at det norske forbukerombudet har erklært DRM-praksisen til iTunes Music Store ulovlig. Nå må selskapet svare for seg.

iTunes Music Store
I begynnelsen av juni gikk forbrukerombud Bjørn Erik Thon ut med kraftig kritikk av iTunes. Han mente at Apples digitale rettighetsforvaltning, som forhindrer musikk kjøpt i iTunes Music Store fra å spilles av på andre MP3-spillere enn Apples iPod, er lovstridig.

Utsatt frist

Opprinnelig hadde Apple fått frist til 21. juni med å komme med en uttalelse. Nå har selskapet fått utsettelse til 1. august. Hittil har selskapet ikke villet kommentere saken.

Dersom Forbrukerombudet når frem med iTunes-saken, er det grunn til å tro at MSN Music er neste digitale musikkbutikk for tur. Også Microsofts musikkbutikk har avspillingssperrer på plass som umuliggjør avspilling på enkelte MP3-spillere, deriblant Apples iPod.

Nabolandene følger med

Sverige og Danmark følger nøye med på hva som skjer i Norge. Det er grunn til å tro at en endelig avgjørelse i denne saken også vil komme til å gjelde i våre naboland.

Kilde:
The Register

Stikkord: mp3