Annonse


Mobilbruk i utlandet til halv pris

Til tross for massiv lobbyvirksomhet fra teleindustrien, blir det billige å bruke mobilen internasjonalt. EUs utøvende organ har sett seg lei på år med advarsler til selskapene om å begrense taksten på roaming.

Å redusere prisene opp mot 50 prosent har vært hintet om tidligere, men har først nå blitt materialisert. De nye, kontroversielle reguleringene vil bli avdekket onsdag av kommisjonær for informasjonssamfunnet og media, Viviane Reding.

Milliardmarked

– På bakgrunn av problemets multinasjonale natur, vil ethvert juridiske forsøk fra enkeltland bli ineffektivt og risikere splittende resultater, kommenterer Reding i følge AFP.

Det er i dag 147 millioner europeere som benytter seg av mobiltelefonen i andre land enn der den er registrert. Dette markedet ringer årlig inn 68 milliarder kroner.

Annonse


Gratis å motta samtaler?

Det teleselskapene gruer seg til er overgangen til stipulerte priser for en utenlandsk aktørs bruk av sitt nettverk. Enda mer frykter de et mulig pristak for hvilke utgifter de har lov å håve inn.

Aller mest kontroversielt er planen om å kutte kundens kostnader rundt det å motta en samtale i utlandet. Lobbyisten «GSM assosiasjonen» tror dette vil resultere i et stort sprang i nasjonale satser for å kompensere for tapte roaming-inntekter. Dette tror EU kun er spill for galleriet, og begrunner det med at selskaper som forsøker vil tape i konkurransen på hjemmebane.

Tidligst fra neste år

Lobbyvirksomhetens harde tone har likevel gitt resultater. De nye reguleringene vil ikke klinge like bryskt som planlagt. For eksempel vil det ikke bli innført et «opphavsland-prinsipp» som vil gi lokale takster også i utlandet, for eksempel at en danske i London vil betale engelske priser for å ringe en taxi fra puben. Dette ville ført til enda flere tapte inntekter og en massiv produksjon og handel med SIM-kort.

De foreslåtte lovendringene vil ikke kunne tre i kraft før EUs parlament og regjeringsorganer har godkjent forslagene. Ønsket er 2007, men slike endringer vil trolig porsjoneres over flere år.