Annonse


Juni-resultatene fra Speedometeret


For å bli med på Norges største bredbåndstest:

[ TRYKK HER FOR Å SJEKKE LINJEKAPASITETEN DIN ]

Speedometeret vårt sanker inn målingsresultater fra bredbåndskunder over hele landet. Resultatene burde gi en god indikasjon på hvem som gir mest båndbredde for pengene, og kan være en hjelp når du vil se om du faktisk får det kruttet du betaler for.

Likevel er det viktig å være klar over at en mengde faktorer spiller inn på nøyaktigheten av målingene, noe som spesielt kan gi seg utslag hos de med mangfoldige megabits båndbredde. Også de med lavere båndbredder kan oppleve unøyaktige målinger med Speedometeret, men da skyldes det ofte først og fremst at brannmur, antivirusprogrammer, chatteprogrammer og andre bakgrunnsprogrammer «stjeler» kapasiteten.

Annonse


Resultatlisten