Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-patenter viktigst i Europa

Neste onsdag holder Europakommisjonen en offentlig høring om patenter. Innspillene fra IT-bransjen dominerer stort.

På forhånd har kommisjonen mottatt 2500 saker fra individer og lobbygrupper til høringen i Brussel, skriver TheRegister.com Informasjonsteknologi har vært tematikken langt oftere enn farmasi og bioindustri.

Uenighetene rår

Generelt enes røstene rundt ideen om en «samfunnspatent». Men dagens forslag har blitt blankt avvist grunnet uferdig språk og manglende juridiske nødvendigheter. Andre emner som vil legges frem dreier seg om balansen mellom kostnader og kvalitet, hvordan promotere innovasjon, og hvilket fellesspråk man skal benytte seg av. Mange ønsker seg alt på engelsk, mens motparten vil at patentene skal oversettes til tungemålet i opphavslandet.

IT-bransjens stiftelse for fri informasjon og infrastruktur (FFII) og IT-industriens paraplyforening for Europa (EICTA) ønsker begge en tilgjengelig, rimelig kvalitetsløsning, men har ulike strategier. EICTA streber etter tøffere kvalitetskontroll og bedre tilgang på gamle kunstverk. FFII vil prioritere promotering av innovasjon og distribusjon av kunnskap.

Hvem som overbære diskusjonen rundt kontinentets patenter onsdag 12. juli. Alle som tenker på å dra til Belgia anbefales å ta med godt sitteunderlag, nok væske og ekstra lesestoff. Hele 40 representanter skal legge frem sine saker i tillegg til innleggene fra sjefene for det europeiske patentkontoret.