Annonse


Vil hindre modemkapring

Regjeringen foreslår at sperremekanismer mot visse telefonnumre skal gjøres obligatorisk for nettilbyderne.

Gjelder få

Det er i dag relativt få som benytter analogt modem via vanlig fasttelefon, så mange vil nok hevde at den svenske regjeringen her er lovlig seint ute.

Like fullt var modemkapring et stort problem både i Sverige, Norge og mange andre land på 19990-tallet, da ISDN og vanlig telefon var menigmanns vanligste tilgang til Internett.

Betal og se sur ut…

Teknikken går ut på at man legger inn et lite program som ringer opp et svindyrt betalnummer i utlandet – gjerne i et land der lovgivningen er svak eller ikke-eksisterende.

Annonse


Når regningen kommer i posten fra Telenor eller annet teleselskap, er det bare å betale. Akkurat som med sex-telefoner og annet dyrt snusk.

Sperre mest effektivt

Rine-programmene blir ofte distribuert via porno-sider.

Et nasjonalt forbud mot modem-kapring rammer ikke gjerningsmenn i andre land. Derfor er det viktigste tiltaket trolig å påby sperrer mot numre som brukes til lureriet.

Kilde:
IDG.se