Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Si din mening om Internett

Skal Internett være likt for alle? Bør rike selskaper få betale seg til fortrinnsrett? Det er spørsmål du nå kan være med å avgjøre.

Internett står overfor store forandringer. Nå ber den amerikanske regjeringen om din mening om hvordan det bør bli.

Ny kontrakt

I september skal kontrakten mellom den amerikanske regjeringen og Internetts «styringsorgan» ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) fornyes.

Både det amerikanske handelsdepartemenetet og ICANNs rådgivende komité ALAC (At-Large Advisory Committee) ber nå om råd fra vanlige brukere om hvordan Internett bør se ut i framtida.

Noen er likere enn andre…

Det største spørsmålet er om Internett fortsatt skal gi alle like vilkår, eller om rike selskaper som Apple og Amazon skal kunne kjøpe seg prioritet.

Hittil har alle i prinsippet hatt lik tilgang til nettet, avhengig av trafikkforholdene der og da. Blir det som deler av næringslivet nå vil, kan du komme til å stille i køen bak de som har råd til å reservere båndbredde, slik som nettbutikker og betalte nedlastingstjenester.

Sensur og overvåking

Et annet spørsmål er sensur. Mange regjeringer legger nå store restriksjoner på nettbruken. I Kina har store aktører som Google, MSN og Yahoo måttet rette seg etter myndighetenes sensurpolitikk. Bør et framtidig Internett bygges slik at sensur blir vanskeligere, for ikke å si umulig?

Et annet aspekt er tiltak mot barneporno, piratvirksomhet og annen ulovlig aktivitet. Skal nettbrukere som holder på med slikt få lov til å være anonyme? I hvilken grad skal myndighetene få overvåke brukerne for å avsløre kriminalitet?

Skal USA styre?

Inntil videre er det amerikanske myndigheter som gjennom den halvprivate organisasjonen ICANN styrer nettet. Mange mener at FN heller burde være sjefen. Og land som ikke er kjent for å være spesielt vennligsinnet overfor USA planlegger nå å lage sine egne nett.

Du må imidlertid være raskt ute med meningen din. Fristen for innspill er satt til 7. juli, altså fredag denne uka. Du kan sende e-post til [email protected], eller logge deg inn på ALACs sider.

Stikkord: internett