Annonse


Media Center selger ikke

Til sammenligning er det solgt hele to millioner DVD-opptakere, som jo til en viss grad kan sies å være et konkurrerende produkt. Dette i følge en fersk markedsunderøsklese foretatt av byrået GFK.

Misfornøyde kjøpere

Undersøkelsen viser klart at folk foretrekker å holde PC og hjemmeunderholdning adskilt, i hvert fall i dag. Om Microsoft og PC-produsentene skal lykkes med sin alt i ett-løsning, må holdningen til hva en PC er endres totalt, i følge GFK.

I spørreundersøkelsen som byrået foretok, oppga mange av de relativt få som hadde skaffet seg Media Center PC at de var misfornøyd med produktet og at det ikek fungerte etter hensikten.

Kidler:
The Inquirer
IDG.se