Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Gi straff for grisemeldinger

Justisminister Knut Storberget (Ap) vil gi bøter eller fengselsstraff i inntil ett år for voksne som møter barn etter å ha innyndet seg via e-post eller SMS.

– Noen voksne bruker elektroniske kommunikasjonsmidler bevisst for å komme i kontakt med barn. Det er et tankekors for meg, og det bør være det for arbeidsgivere at det meste av denne datatrafikken skjer mellom klokka 8.30 og klokka 9.00 når de voksne er kommet på arbeid, sier justisministeren.

– Straff ved møte

Statsråden sendte tirsdag ut på høring et forslag som etter planen skal styrke barns beskyttelse overgrep etter møter på internett eller SMS.

– Straffansvar inntrer når den voksne møter barnet etter gjentatt kontakt tidligere, og når hensikten med møtet er seksuell omgang med barnet, sier justisminister Knut Storberget til NTB.

Ved risiko for overgrep

Storberget vil også gjøre det mulig å ilegge bøtestraff for personer som kommer med slibrige kommentarer til barn – enten det skjer muntlig eller via internett, SMS eller på telefon. Det er straffelovens paragraf 201 som skal presiseres, og høringsfristen er satt til 1. oktober i år.

Storberget – som selv er jurist – er opptatt av at handlingen som straffebelegges, må innebære skade eller en fare for skade. Selv om det som er foretatt, ikke nødvendigvis innebærer et straffbart forsøk på overgrep, har den voksne – gjennom sine handlinger – skapt en risiko for at overgrep vil skje. Denne handlemåten er i seg selv straffverdig, mener justisminister Knut Storberget.

Ikke «grooming»

Han viste på en pressekonferanse tirsdag til at Storbritannia fra 2003 har en egen lovbestemmelse som gjør det straffbart å møte eller og reise for å møte et barn man tidligere har hatt kontakt med, dersom møtet skjer for å begå overgrep mot barn. Denne bestemmelsen er populært blitt omtalt som grooming.

– Dette er misvisende for det norske lovforslaget, sier Storberget.

– Grooming viser en prosess der den voksne innynder seg hos barnet og opparbeider seg et tillitsforhold. Vårt forslag til straffebestemmelse retter seg ikke mot denne prosessen, men mot når et fysisk møte med barnet er i ferd med å bli gjennomført, sier Storberget.

Stikkord: internett