Annonse


RFID som ikke sladrer

Løsningen skal være den første i sitt slag. Mange har uttrykt skepsis mot RFID-brikker, elektroniske radiosendere som blant annet brukes i butikker.

Gradert tilgang

Nå kan denne skepsisen bli mindre. RFIDsec lover at brikkene nå kan sperres helt for innsyn, og at man via programvare kan tildele og gradere tilganger.

Produktet skal være hackersikkert. Data på RFID-brikkene er også beskyttet mot kopiering og videredistribusjon.

Vi samarbeider med store aktører i markedet, og det er konkret bekreftet at vår teknologi dekker eksisterende behov på markedet i mange bransjer, sier administrerende direktør og styreformann Henrik Granau i RFIDsec til packnews.no.

Produktet er klart for markedet, og kan allerede bestilles av bedriftskunder.