Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Advarer mot PC i skolen

Både IT-bransjen, politikerne og skoleverket har lenge mast på mer PC og nett i skolen. Nå får de kraftig motbør.

Tidligere IT-direktør Espen Holm mener at pengene som i dag brukes på maskinvare og programvare til skoleelever med fordel kunne brukes til andre og mer nyttige ting.

Tysk undersøkelse

Han viser til en fersk undersøkelse som ble gjengitt i det tyske magasinet Der Spiegel i fjor, der det viser seg at elevenes resultater har blitt dårligere etter PC ble innført som pedagogisk hjelpemiddel.

Holm får støtte også av annen norsk fagekspertise. Førsteamanuensis Lars Vavik ved Høgskolen i Haugesund og Stord mener at det nå er behov for å se mer nyansert på PC.-bruken i skolen. Optimismen og troen på at alt ville gå seg til har ikke slått til.

– Brukes PC-en mer enn én gang i uken, synker elevenes resultater, påpeker Holm.
Han mener data heller bør være som sløyd i gamle dager, med undervisning en gang i uken for å lære bruk av selve verktøyet.

Kilde:
Aftenposten/Forbruker.no

Stikkord: Maskinvare