Annonse


– Store fildelingsaktører i Norge

– De store kildene for spredning ligger i Norge, sier jurist Henrik Ponten i Antipiratbyrån til Dagens Næringsliv.

Han opplyser at Antipiratbyrån har et utstrakt samarbeid med den norske musikkbransjen via advokatfirmaet Simonsen, og at partene utveksler og deler informasjon. Advokatfirmaet er engasjert av bransjeorganisasjonene Ifpi og American Motion Picture Association (MPA).

Datatilsynet har nå varslet at det vil granske musikkbransjen i forbindelse med den utstrakte overvåkingen av norske nettbrukere. Advokatfirmaet Simonsen har fått frist til fredag med å overlevere dokumenter og informasjon som er samlet inn.

– Sensitive personopplysninger

– Vi skal nå gå grundig gjennom materialet for å vurdere lovligheten av overvåkingen opp mot personopplysningsloven, sier juridisk rådgiver Guro Slettemark i Datatilsynet.
Advokatfirmaet Simonsen har blant annet engasjert en egen IT-ekspert som daglig følger med og er en aktiv deltaker på ulike fildelingstjenester, for å dokumentere privatpersoners lovbrudd på internett. Datatilsynet mener det er blitt samlet inn sensitive personopplysninger, noe som er konsesjonspliktig.

Annonse


Det var svenske Antipiratbyrån som skal ha bidratt til at politiet nylig beslagla serverne til nettstedet The Pirate Bay.

Vil ta fildelerne

Justisminister Knut Storberget (Ap) har fulgt nøye med på debatten i Sverige, og sier han vil slå ned på fildeling i Norge. Han antyder at det kan bli aktuelt å innføre et direktiv overfor politimyndighetene.

– Departementet jobber nå med en utredning innen datakriminalitet og vil da spesielt legge vekt på dette med ulovlig fildeling. Vi er nødt til å gjøre noe her, sier Storberget.
Han påpeker at det er nødvendig med internasjonalt samarbeid og harmonisering av regelverket. Denne uken vil Storberget ta opp saken med sine nordiske kolleger under det tre dager lange ministermøtet.

Nei til Sunde-forslaget

Storberget er imidlertid klar på at det går en grense mellom etterforskning i politiets regi og at private aktører tar saken i egne hender. Tidligere førstestatsadvokat i Økokrim, Inger Marie Sunde, har tidligere sagt at hun mener musikkbransjen bør få lov til selv å spore opp nedlasterne og fremme erstatningskrav.

– Dette er et vanskelig felt å håndtere, men jeg har ingen tro på at private aktører kan operere på egen hånd. Rettssikkerheten kan stå i fare, og det er en utvikling vi ikke vil hilse særlig velkommen, sier Storberget.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse