Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Svensk politi inn på teppet

Svensk politi og påtalemyndighet må i morgen gjøre rede for hva de egentlig holder på med i kampen mot fildelerne.

I en rapport som skal legges fram for det svenske justisdepartementet i morgen skal politiet forklare hva de gjør for å stoppe bruddet på opphavsretten.

Hett klima

Rapporten legges fram i et hett politisk klima, der det blir stilt spørsmål både ved politiets og justisministerens rolle i aksjonen mot Pirate Bay.

Justisdepartementet sier at kursen ligger fast, men innrømmer at man kan se på hvilke metoder for å håndheve den i utgangspunktet strenge loven mot fildeling som er mest hensiktsmessig.

Uavklart rettstilstand

– Det viktige er at den etterforskning som gjøres er kompetent og bruker den erfaring og kunnskap som finnes, sier sakkyndig Christoffer Démry.

Han understreker at det ikke er justisdepartementets hensikt å legge seg opp i politiets arbeid.

Rettstilstanden rundt aksjoner mot fildelingstjenester, trackere og torrent-klienter i Sverige er fortsatt uklar. Samtidig har et riksdagsmeldem fra Senterpartiet anmeldt justisminister Thomas Bodström til politiet etter Pirate Bay-kasjonen, som mange mener skjedde nærmest på direkte ordre fra USA.

Kilde:
IDG.se

Stikkord: fildeling