Annonse


Svensk politi inn på teppet

I en rapport som skal legges fram for det svenske justisdepartementet i morgen skal politiet forklare hva de gjør for å stoppe bruddet på opphavsretten.

Hett klima

Rapporten legges fram i et hett politisk klima, der det blir stilt spørsmål både ved politiets og justisministerens rolle i aksjonen mot Pirate Bay.

Justisdepartementet sier at kursen ligger fast, men innrømmer at man kan se på hvilke metoder for å håndheve den i utgangspunktet strenge loven mot fildeling som er mest hensiktsmessig.

Uavklart rettstilstand

– Det viktige er at den etterforskning som gjøres er kompetent og bruker den erfaring og kunnskap som finnes, sier sakkyndig Christoffer Démry.

Annonse


Han understreker at det ikke er justisdepartementets hensikt å legge seg opp i politiets arbeid.

Rettstilstanden rundt aksjoner mot fildelingstjenester, trackere og torrent-klienter i Sverige er fortsatt uklar. Samtidig har et riksdagsmeldem fra Senterpartiet anmeldt justisminister Thomas Bodström til politiet etter Pirate Bay-kasjonen, som mange mener skjedde nærmest på direkte ordre fra USA.

Kilde:
IDG.se

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse