Annonse


IT-topper støtter ulovlig fildeling

Dette går fra av en spørreundersøkelse som den svenske IT-publikasjonen Ny Teknik har foretatt blant 27 av Sveriges mektige IT-personer.

Vil ikke ha bredbåndsavgift

I følge undersøkelsen vil 44 prosent tillate nedlasting av opphavsbeskyttet materiale. Som grunn oppgir mange at teknologi rett og slett ikke lar seg lovregulere. Andre mener at man gjennom slik lovgivning undergraver respekten for lover og regler generelt.

Interessant nok er det nesten ingen som ser på forslaget om å innføre en bredbåndsavgift for å kompensere for fildelingen som gangbart. – Hvorfor skal jeg betale for andres nedlasting? er omkvedet.

«Bare i studieøyemed»

På spørsmålet om de selv noen gang hadde lastet ned ulovlig fra nettet, svarer mange enten ikke i det hele tatt eller nokså ullent. Det beste svaret er kanskje «ja, men bare til studieformål»…

Annonse


Den eneste som åpent innrømmer at han laster ned, er Piratbyråns Rasmus Fleischer. Men akkurat det er kanskje ikke så overraskende…

De tre mektigste ikke med

De tre mektigste personene i IT-Sverige – Skype-gründeren Niklas Zennström, Ericssons toppsjef Carl-Henric Svanberg og IT-minister Ulrica Messing – nektet imidlertid å svare. Og det er verd å merke seg at et klart flertall sier nei til det som i dag er ulovlig fildeling både i Sverige og Norge.

Totalt svarte 27 av til sammen 50 spurte ledere på undersøkelsen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse