Annonse


Tredobler lengden på SMS

Så da kan det være slutt på SMS-sprkt.

I alle tilfeller kan det bli billigere å sende beskjeder.

– Teknologien kan komprimere tekst til halvdelen eller en tredjedel av den oprinnelige størrelsen, sier student ved Universitetet i Aalborg, Morten Videbæk Pedersen, som har vært med på å udvikle programmet smsZipper til Comon.dk

Sannsynlighetsregning

Programmet benytter seg av såkalt statistisk frekvensanalyse. Det analyserer de første bokstavene i hvert ord, og gjetter ved hjelp av sannsynlighetsberegninger på hvilket ord det er snakk om. Dermed kan resten av ordet kuttes ut.

Annonse


For at ikke gjetningene ikke skal mislykkes, og meldingene blir helt uforståelige, trengs det en spesiell statistisk ordbok. Foreløpig finnes denne på fire språk: dansk, tysk, engelsk og italiensk.

For at systemet skal fungere, kreves det at begge parter har installert smsZipper.

Kilde:
Comon.dk

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse