Musesyke

Annonse


Ingen bevis for musesyke

MusesykeEn undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant ikke tilstrekkelig dokumentasjon på sammenheng mellom såkalte museskader og arbeid med tastatur og mus, melder Teknisk Ukeblad.

På bestilling fra Arbejdsskadestyrelsen i Danmark, leste forskerne ved STAMI seg gjennom 133 vitenskapelige artikler, og endte opp med en 53 sider lang rapport .

Ikke yrkessykdom

Konklusjonen er til glede for alle som er fastgrodd i datastolen: ”Det ikke finnes tilstrekkelig vitenskaplig dokumentasjon for en sammenheng mellom muskel- og skjelettsykdommer i nakke, armer og skuldre og arbeid med data.” i følge stami.no

– Resultatene fra STAMIs prosjekt har dannet grunnlaget for at museskader ikke blir inkludert over listen over yrkessykdommer i Danmark, sier overlege Bo Veiersted til stami.no

Annonse


Indikasjoner

Likevel er ikke all fare over. Selv om rapporten ikke fant beviser for den såkalte musesyken, så fantes det likevel indikasjoner på at den kan være reell.

Og skulle dette vise seg, så kan folk som jobber mye foran PCen ha dårlige tider i vente. I Norge er denne typen skader heller ikke anerkjent som yrkessykdom. Derfor vil man i utgangspunktet ikke ha rett på yrkesskadeerstatning.

Les også:

Info om ”musesyke” og praktiske tips i hverdagen fra Statens arbeidsmiljøinstitutt

Kilder:
Teknisk Ukeblad
Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse