Annonse


Nettet nummer to på kvelden

Dette viser en ny rapport fra Online Publishers Association (OPA), interesseorganisasjonen for amerikanske nettmedier.

Slår avisene

I følge undersøkelsen skjer nå 17 prosent av mediebruk på Internett. Dette er mindre enn hva andre undersøkelser, blant annet fra det uavhengige Forrester-instituttet, har kommet til.

Likevel er det ingen ting som kan rokke ved at Internett nå seiler opp som nummer en på dagtid (amerikanerne ser mye mer TV på jobb enn oss). Og kanskje mer interessant: Nummer to på kveldstid. Tidligere hadde aviser og tidsskrifter denne posisjonen, bak TV.

Nettbrukere åpner lommeboka

Undersøkelsen viser også at de som er mer på nettet enn foran TV-skjermen bruker mest penger. En gjennomsnittlig TV-slave bruker 129 000 kroner poå varer og tjeenster, mens de som velger nett framfor TV bruker 158 000 kroner.

Annonse


Samtidig går bare 8 prosent av annonsekronene i USA til nettmedier, noe OPA selv sagt gjerne vil endre på.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse