Annonse


Offentlig lisens på Counter-Strike

Lederen Gunilla Paulsson Lindberg i «Lotteriinspektionens tillstånds- och tillsynsmyndighet» mener at PC-er som brukes til spill på nettet kan sidestilles med spilleautomater uten gevinst. Den eksisterende lovgivningen er myntet på å regulere bruken av spillmaskiner i ungdomsmiljøer.

– Som flipperspill

– Før handlet det om flipperspill. Nå handler det om Intenrettspill som har samme karakter som flipperhaller. Man vil ikke at unge skal ferdes i miljøer som tiltrekker seg ulike typer kriminalitet, sier hun til ComputerSweden.se.

Lindberg nevner det populære nettspillet Counter-Strike som eksempel på aktiviteter som det nå skal kreves offentlig lisens for.

– Oversatt til Internettkafeer kan det dreie seg om den typen der eieren kjøper 8-16 lisenser og kobler sammen PC-er slik at det for eksempel går an å spille Counter-Strike i lokalene, sier hun.

Annonse


Retten har talt

For to år siden avgjorde en domstol i Örebro at en lokal Internetkafé ikke behøvde lisens på linje med spilleatuomater for sine til sammen 12 PC-er. Nå slår imidlertid en høyere rettsinstans fast at lisens likevel er påkrevet.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, men blir det i løpet av kort tid. Lindberg anser det som lite trolig at dommen ankes.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse