Ulovlig å kaste batterier

Batterier

BatterierDirektivet vil forby kasting av alle batterier som har kadmium, kvikksølv eller andre kjemikalier i deg. det vil si samtlige av de batteritypene som er i salg i dag.

To års frist

Lovforslaget, som ble ferdig i går, sier også at innen 2012 må en firedel av alle batterier samles inn. I 2016 stiger dette tallet til to tredeler.

Europaparlamentet og de enkelte medlemslandene vil stemme over forslaget, men en lovtekst som det allerede er enighet om blir sjelden nedstemt eller endret i den type politisk prosess det her er snakk om.

Annonse

Landene – også EØS-landet Norge – vil ha to år på seg til å føye påbudet til sine egne miljøbestemmelser. Her i landet regnes nå bare oppladbare batterier som giftavfall, med plikt til innlevering på miljøstasjon.

Kilde:
BBC

Annonse
Annonse