Annonse


MS retter fem feil

Samtlige har ikke overraskende alle med sikkerhet å gjøre. En av dem var i nettleseren Internet Explorer, to i selve operativsystemet Windows, en i Outlook Express og en i Front Page.

For seint?

Internet Explorer-feilen kunne gjøre det mulig for en inntrenger å ta kontroll over maskinen. Feilen har vært mye omtalt, og mange har kritisert Microsoft for å vente til den månedlige sikkerhetsoppdateringen med å fikse den.

De to Windows-feilene blir også regnet som kritiske. Uttrykket «kritisk» betyr i Microsoft-sammenheng blant annet at en orm kan installeres på maskinen og sende seg selv videre.

«Viktig» og «moderat»

Front Page og Outlook-express-feilene defineres som henholdsvis «viktig» og «moderat». «Viktig» betyr at utenforstående kan smugtitte på data, men ikke sende informasjon videre til andre datamaskiner i nettverk. «Moderat» brukes om feil der risikoen for inntrenging er lav.

Kilder:
Micrsoft.com
Reuters.com

Annonse