Annonse


Norge vil ha mindre Microsoft

Regjeringen setter nå ned et råd som skal utarbeide en oversikt over IT-standarder som offentlig sektor må forholde seg til. Målet er å bli mindre avhengig av programvaregiganten Microsoft.

Vil ha standardoversikt

Et standardiseringsråd skal utarbeide en referansekatalog over IT-standarder som det offentlige må forholde seg til. Rådet vil foreslå hvilke standarder som skal bli obligatoriske, skriver Dagens Næringsliv.

– Microsoft må gjerne være en dominerende leverandør også i framtiden, men da må de oppfylle kravene som blir stilt til åpne standarder, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

Rådets arbeid for å tilrettelegge for åpne IT-standarder i offentlig sektor kan dermed gjøre det vanskelig for Microsoft å fortsette sin dominans.

Annonse


Kanskje åpen kildekode

Grande Røys peker på at det ikke bare skal stimuleres til økt konkurranse og gjøre det enklere å bruke andre operativsystemer enn Windows. Tiltakene skal også gjøre det mer effektivt å kommunisere internt i offentlig sektor, mener hun.

– Det ville vært helt utenkelig hvis en innenfor telefoni krevde at alle som skulle ringe inn til et kommunalt servicekontor måtte ha Telenor-abonnement. Men dette har vi i prinsippet latt skje innenfor data. Hvis du har feil programvare kan du i verste fall ikke hente ut digital informasjon fra det offentlige, sier Grande Røys.

Politisk rådgiver Jørund Leknes (SV) opplyser at regjeringen i neste omgang vil se på bruk av åpen kildekode i offentlig sektor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse