Annonse


Anonymizer vil lure Kina

Kinesiske myndigheter driver en beinhard og ganske effektiv sensur av Internett. Sensuren gjelder både søkemotorer som Google, Yhaoo og MSN og mange nettsider.

Proxy-servere

Stikkord er Tibet, Falun-Gong. Massakren på Den Himmelske Freds Plass og alle former for kritikk av regjeringens politikk.

Dersom du har en IP-adresse som er registrert i Kina, vil du være utestengt fra en lang rekke nettsteder. Løsningen er å bruke en såkalt proxyserver, der forbudt materiale kan ligge mellomlagret.

Beskjed pr. e-post

Slike servere er vanskelig å oppdage for myndighetene, ettersom de bytter adresse svært ofte. Anonymizer-programmet er hyppig brukt av folk som ikke ønsker at myndigheter eller andre skal spore deres aktiviteter på nettet.

Annonse


I kinesisk sammenheng vil brukerne får beskjed om proxy-adresser via e-post, i tillegg til at krypteringen i Anonomyzer sørger for at ikke myndighetene kan oppdage at de tar kontakt med de forbudte serverne.

Støttet Iran-versjonen

Slik programvare blir ikke alltid sett på med blide øyne – heller ikke i Vest. Like fullt har den amerikanske regjeringen støttet selskapet som står bak programvaren i et konkret prosjekt mot nettsensur i Iran.

Om USA vil støtte framstøtet mot Kina, er kanskje mer tvilsomt. Selv om den amerikanske regjeringen har ytret seg kritisk om landets sensur og brudd på menneskerettighetene, vokter de seg vel for å irritere kineserne for mye.

Kilde:
The Register

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse