Annonse


– Mobilbruk dobler kreftrisiko

Tidligere undersøkelser har også antydet en sammenheng mellom hjernekreft og mobilbruk, men forskerne har inntil nå ikke entydig kunnet si at det er slik. Rett og slett fordi grunnlagsmaterialet har vært for dårlig.

Entydig resultat

Forskere ved Örebro Universitetssjukhus har sammenlignet 900 kreftpasienter med en kontrollgruppe på 2000 personer fra 1997 til 2003. Resultatet er entydig: De som snakker i telefonen mer enn en time pr. dag i ti år, løper dobbelt så stor risiko som kontrollgruppen for å få svulst på hjernen.

Faresignalene gjelder også trådløse telefoner knyttet til fastnettet. Disse har riktig nok mye mindre rekkevidde enn mobiltelefoner, og dermed svakere stråling. Men de brukes ofte til lengre samtaler, og dermed øker risikoen.

Forberedt på motstand

Professor Lennart Hardell, som har ledet prosjektet, er forberedt på motstand fra andre forskningsmiljøer. Så trolig er ikke fasiten kanskje ikke heller denne gangen gitt når det gjelder sammenheng mellom kreft og mobil.

Annonse


Ved hjelp av enkle tiltak kan du imidlertid unngå strålingen. Bruk av handsfree burde gjøre bruken tryggere. Med ledning er kanskje tryggest, selv om ingen hittil har sagt at Bluetooth utgjør noen strålefare.

Dessuten finnes det mobiltelefoner med lavere såkalte SAR-verdier (strålestyrke) enn andre. Denne verdien oppgis nå av produsentene. Men enkelte forskere har hevdet av disse målingene gir falsk trygghet. Dette fordi strålingsbildet er svært komplisert, og ikke alltid fanges opp av måten det måles på.

Kilder:
Aftonbladet.se
Reuters.com
Wikipedia

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse