Annonse


Nå skal norske fildelere tas

ITavisen ble i utgangspunktet invitert til møtet, men fikk seinere beskjed om at det var lukket for pressen.

Ledet av MPA

Møtet finner sted hos advokatselskapet Simonsen & Føyen som representerer filmselskapenes bransjeorganisasjon MPAA (Motion Pictures Association) her i Norge.

Til stede er lederen Marte Thorsby i den norske avdelingen av platebransjeorganisasjonen IFPI, representanter for norske internettleverandører, norske universiteter og IT-sjefer i flere store selskaper.

Lite pip fra møteleder

Møtet, som i utgangspunktet ble annonsert som åpent, er nå omgitt av en mur av taushet.

Annonse


Vår søsterpublikasjon Digi.no har likevel klart å få noen ord med møteleder, advokat Espen Tøndel.

? Vi skal i nær fremtid gjennomføre brede aksjoner mot større grupper med norske fildelere, sier han.

Han opplyser også at BitTorrent anses for å være et mindre problem enn DirectConnect i norsk sammenheng.

Krigen har startet

Både film- og platebransjen har så langt vært tilbakeholdne når det gjelder fildelingsproblematikken her i landet.

Mens deres kolleger i andre land til dels har gått til drastiske skritt, med utstrakt overvåking av fildelingsnettverk og påfølgende anmeldelser og søksmål, har de norske organisasjonene vært merkelig passive.

Nå ser imidlertid dette ut til å endre seg. Dermed kan det bli utrygt å være privat fildeler også i Norge i tiden som kommer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse