Annonse


Seks av ti gutter spiller

Blant jentene i samme aldersgruppe er andelen 23 prosent. PC-spill blir noe mer brukt enn TV-spill for både gutter og jenter.

I helgene spiller enda flere av de yngste. 49 prosent av alle 9-15-åringer bruker TV- eller PC-spill på lørdager og søndager.

I alderen 16-24 år er spilleaktiviteten atskillig lavere, men fortsatt er det «guttene» som spiller mest. I denne gruppen er andelen 27 prosent mot 9 prosent blant jentene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse