Antikke bøker

Annonse


Klart for digitalt bibliotek

Antikke bøkerDen ambisiøse planen skal fullføres ved å etablere sentre over hele Europa for å konvertere alle verkene til digitalt format. EU-kommisjonen skal finansierer deler av prosjeket og vil samtidig etablere et rammeverk for å sikre åndsverksrettighetene.

Samarbeid over hele Europa

Ved slutten av 2006 vil European Digital Library samarbeide med nasjonalbibliotekene i EU. Dette kommer deretter til å utvides slik at alle nasjonale arkiver og museer også vil være tilkoblet det digitale biblioteket de neste årene.

Allerede i 2008 vil to millioner bøker, filmer, fotografier, manuskripter og andre viktige verk være tilgjengelig via biblioteket. I 2010 skal dette tallet være oppe i minst seks millioner verk.

Kilde:
The Register

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse