Annonse


Omstridt terrorlov vedtatt

Dermed skal endringene i loven videre til Representantenes Hus, der de fleste venter den vil bli vedtatt til uka. Den siste instansen er president Bush – en varm tilhenger av de nye bestemmelsene.

Dødsstraff

Loven innebærer i sin nye form utvidete fullmakter for politi og overvåkingsorganer til å kontrollere trafikk på nettet, på telefon og i lukkede rom.

Loven åpner også for føderal dødsstraff i terrorsammenheng. Slik straff har i moderne tid bare blitt gitt i forbindelse med spionasje.

Frykt for overvåking

Deler av det demokratiske partiet har vært i mot loven, men ikke mange nok senatorer til å kunne stoppe den. Endringene ble vedtatt med 89 mot 10 stemmer.

Annonse


Den sterkeste opposisjonen har kommet fra borgerrettighetsgrupper som nå frykter at privatlivets fred vil bli kraftig innskrenket.

Kilde:
CNN/AP

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse